Cena

0

100

Datums no

Datums līdz

Meklēt

Meklēšanas rezultāti

Nav rezultātu

Interneta veikala lietošanas noteikumi

 

 • 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  • 1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA Stereo events and security interneta veikala  manabilete.lv  (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību.
  • 1.2. Pārdevējs ir SIA Stereo events and security, reģistrācijas Nr. 40103240959, juridiskā adrese: Rīga, Liepājas iela 56, LV-1002, Latvija (turpmāk – Pārdevējs).
  • 1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic biļešu pasūtījumu e-veikalā.
  • 1.4. E-veikala manabilete.lv apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus.
  • 1.5. Pārdevēja interneta veikals manabilete.lv pārdod gan pašu organizēto pasākumu, gan citu organizatoru organizēto pasākumu biļetes. Pārdevējs nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu, zāles ietilpību un citus parametrus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes, izņemot gadījumus, kad pasākuma organizators ir pats Pārdevējs.
  • 1.6. Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un biļešu saņemšanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.
  • 1.7. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot https://www.manabilete.lv/noteikumi.
  • 1.8. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšana brīdi.
  • 1.9. Cenas e-veikalā norādītas euro. Biļešu cenā, pie apmaksas tiek piemērota maksa par e-veikala lietošanu. Biļešu cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
 • 2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
  • 2.1. Veikt pasūtījumus e-veikalā var gan reģistrēti, gan nereģistrētie lietotāji. Ja klients izveido savu lietotāja kontu e-veikalā, klientam ir iespēja pievienoties e-veikalam autorizējoties.
  • 2.2. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības:
   • 2.2.1. izvēlēties biļetes uz vēlamo pasākumu vai pasākumiem pievienojot tās „Pirkumu grozam”;
   • 2.2.2. pēc visu izvēlēto biļešu ievietošanas „Pirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;
   • 2.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Turpināt pasūtījuma apmaksu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā.
  • 2.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama šādos bezskaidrais naudas norēķina veidos:
   • 2.3.1. ar internetbankas palīdzību – bank-link pakalpojums, ko nodrošina PAYSERA maksājumu sistēma;
   • 2.3.2. ar Visa un/vai MasterCard norēķinu karti;
  • 2.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās biļetes, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:
   • 2.4.1. biļetes uz izvēlēto pasākumu vairs nav pieejamas vai nav pieejamas daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs. Maksimālais biļešu skaits vienam pircējam vienā pirkumā ir 10 biļetes;
   • 2.4.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā biļešu cena neatbilst faktiskajai preces cenai;
   • Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.
  • 2.5. Ar PAYSERA starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina PAYSERA LT UAB reģistrēts ar numuru 300060819, juridiskās adrese: Pilaites pr.15, Vilnius, LT-04352, Lietuva. Pircēja un Pārdevēja savstarpējās attiecībās PAYSERA uzskatāma par trešo personu. Par Pircēju datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgs PAYSERA un/vai attiecīgā iestāde, kura tiesīga sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.
  • 2.6. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
  • 2.7. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.
  • 2.8. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – info@manabilete.lv.
  • 2.9. Biļetēm ar e-veikalā norādīto atlaidi ir piemērojami visi iepriekš minētie nosacījumi. Pārdevējs pēc pasākuma organizatora norādēm izveido biļesu atlaidi vai atlaižu kodu. Ja atlaide piemērojas visām konkrētā pasākuma biļetēm, tas tiek uzrādīts e-veikalā, pircējam automātiski apmaksas summai tiekot noradītai ar jau piemērotu atlaidi. Gadījumos, kad pasākuma organizatoram tiek ģenerēti atlaižu kodi, pārdevējs nav tiesīgs tos bez pasākuma organizatora atļaujas publicēt. Savukārt pircējam, kuram ir pieejams atlaižu kods, tas jānorāda pirms biļešu apmaskas tam paredzētā ievades laukā, tādejādi apmaksas summa tiks ģenerēta ar atlaidi.
 • 3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI
  • 3.1. Veicot pasūtījumu e-vaikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:
   • 3.1.1. piegāde ar Velokurjers vai DB Schenker starpniecību;
   • 3.1.2. piegāde ar SIA “Latvijas Pasts“, un tā kurjeru starpniecību;
   • 3.1.3. biļešu saņemšana uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
  • 3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.
  • 3.3. Preču piegāde tiek veiktu uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.
  • 3.4. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2-5 darba dienas.
  • 3.5. Pasūtījuma piegādes termiņš Latvijā ir 2 (divas) darba dienas pēc pasūtījuma , Baltijā 3 darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma maksa saņemšanas. ES 5 – 15 darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma maksa saņemšanas. Ārpus ES – tiek paziņots individuāli.
  • 3.6. Biļešu saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
  • 3.7. Gadījumos, ja Pircējs ir izvēlējies biļetes saņemt ar kurjera starpniecību, pirms biļešu saņemšanas, pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Biļetes tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā biļešu pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, piegādātajam ir tiesības neizsniegt preces.
  • 3.8. Biļešu nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar biļešu nodošanu.
 • 4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot e-pastu – info@manabilete.lv

 • 5. ATTEIKUMA TIESĪBAS
  • 5.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.12.punktu uz Pārdevēja interneta veikalu manabilete.lv biļešu iegādi nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības, kas ļauj atteikties no nopirktā pakalpojuma 14 dienu laikā, ja pakalpojums iegādāts, izmantojot distances līgumu. Nopirktās Biļetes Pārdevējs atpakaļ nepieņem un nemaina, izņemot gadījumu, kad pasākuma organizators ir paziņojis citādāk.
  • 5.2. Gadījumos, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai mainīta tā norises vieta, Pārdevējs nav atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu.
  • 5.3. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā Pircējam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
  • 5.4. Biļešu apmaiņu vai atlīdzināšanu, ja pasākums ir atcelts/pārcelts, organizē pasākuma organizators vai manabilete.lv pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas ar pasākuma organizatoru.
  • 5.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.

Noteikumi PDF formātā

Sekojiet mums sociālos tīklos

US